Σύνδεση / Εγγραφή

Ανάγκες και στρατηγικές

Εκπαιδευτικοί Μαθητές

Το υλικό εδώ είναι για μαθητές και εκπαιδευτικούς! Η εργαλειοθήκη περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές ανάγκες και παρέχει τροφή για σκέψη σχετικά με το πώς μπορούν να ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες (στρατηγικές), έτσι ώστε οι στρατηγικές αυτές να είναι επίσης βιώσιμες. Οι θεωρητικές έννοιες προέρχονται από τη θεωρία της επιλογής του William Glasser και από τον Marshall Rosenberg και τη μη βίαιη επικοινωνία του. Η εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη σε διάφορες μορφές.

Βασικές ανθρώπινες ανάγκες

Φυλλάδιο 1: Οι «Βασικές ανθρώπινες ανάγκες» είναι η κινητήρια δύναμή μας, δηλαδή αυτό που μας οδηγεί και μας παρακινεί να δραστηριοποιηθούμε. Ο William Glasser (1999) έχει ορίσει τις ακόλουθες «Πέντε Βασικές Ανάγκες»: Επιβίωση, Συμμετοχή, Δύναμη, Ελευθερία και Διασκέδαση. Διαδικτυακή διαδραστική παρουσίαση για μαθητές Υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς Διαδραστική παρουσίαση για την τάξη

Στρατηγικές για την ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών

Το φυλλάδιο ΙΙ: «Στρατηγικές για την ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών» μάς ενθαρρύνει να σκεφτούμε τους τρόπους με τους οποίους εμείς οι άνθρωποι ικανοποιούμε τις ανάγκες μας και να μην αγνοούμε τις πιθανές συνέπειες των πράξεών μας. Διαδικτυακή διαδραστική παρουσίαση για μαθητές Υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς Διαδραστική παρουσίαση για την τάξη