Σύνδεση / Εγγραφή

Οδηγός για Εκπαιδευτικούς

Είστε εκπαιδευτικός; Βρείτε εδώ έναν οδηγό για εσάς οργανωμένο σε 5 Ενότητες και ως διαδικτυακό μάθημα.

Ερωτηματολόγιο Τύπου Αναγκών:  PDF    Excel

Ενότητα 1: Βασικές πληροφορίες σχετικά με τις θεμελιώδεις έννοιες - 5 Βασικές ανάγκες και στρατηγικές για την εκπλήρωσή τους


Ενότητα 2: Όσον αφορά στις δικές μου Βασικές Ανάγκες... - Αναστοχασμός για Εκπαιδευτικούς


Ενότητα 3: Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Υλικού “Heart” στο σχολείο


Ενότητα 4: Οι Δημοκρατικές Αξίες στο σχολικό περιβάλλον


Ενότητα 5: Παραδείγματα από την εφαρμογή του υλικού στα σχολεία